Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Esam lepni par savu skolēnu sasniegumiem ķīmijas olimpiādē!

Olimpiādē piedalījās Annija Žunda, Aivita Romanauska, Harijs Donāts Zomerfelds, Betija Rorbaha, Ance Rakstiņa, Marta Gūtmane, Salīna Paula Bārtule, Deivids Uļskis..

1o.klases skolēns Harijs Donāts Zomerfelds ieguva3.vietu 

11. klases skolniece Annija Žunda ieguva Atzinību

Paldies skolotājam, Vitai Banzenai un Baibai Kalvei-Vištartei, par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!