Lepojamies!

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Esam lepni par 9.b klases skolnieces Betijas Rorbahas un 11.e klases skolnieces Sanijas Kripševicas panākumiem Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādē!

Betijai Rorbahai – 2.vieta Valstī!

Sanijai Kripševicai – 3.vieta Valstī!

Paldies skolotājām Dženetai Butānei un Inesei Kislinai par sagatavošanu!