Mācāmies krievu valodu aktīvi

No 2. līdz 6. decembrim mūsu skolas skolēnipiedalījās braucienā uz Benešovu, Čehijā  Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “We learn Russian actively/Mācāmies krievu valodu aktīvi” (Līguma nr. 2018-1-PL01-KA229-051252_2) ietvaros un pārstāvēja Saldus vidusskolu trešajā projekta mobilitātē .

Skolēni kopā  ar projekta partneriem no Polijas, Lietuvas, Čehijas iesaistījās dažādās aktivitātēs- izgatavoja maskas, zīmēja pasaku tēlus, darbojās radošās sveču liešanas darbnīcās, krievu valodā iestudēja ludziņu, lasīja tekstus gan skolas, gan Benešovas bibliotēkā, sportoja, iesaistījās sv. Niklāva svētku tradicijās skolā. Projekta dalībnieki savu redzesloku paplašināja ekskursijā pa Konapištes pili, Benešovas pilsētu, muzeju un Ziemassvētku noskaņās rotāto Prāgu. Projekta grupa Ziemassvētku noskaņu uzbūra arī paši, vienojoties kopīgā dziesmā- Benešovas skolas Ziemassvētku tirdziņā krievu valodā  nodziedāja “Klusa nakts, svēta nakts”. Sirsnīga gaisotne valdīja mirklī, kad skolēni apdāvināja viens otru ar nelielām dāvaniņām, kas ietver kādu simbolisku domu par savu dzimto zemi. Iesaistīšanās šajā projektā aktualizēja to, ka gan skolēni, gan skolotājas krievu valodu var izmantot gan ikdienas saziņā, gan sadarbībā, veoicot dažādus konkrētus uzdevumus uz skatuves, sporta laukumā, dejojot un pat spēlējot boulingu.

Pēc projekta dalībnieki atzina

, ka piedzīvojuši iespēju pielietot  krievu valodas prasmes un guvuši motivāciju pilnveidot tās, jo mūsdienu tehnoloģiju  iespējas nodrošina, ka saziņa  krievu valodā turpināsies. Kopā ar skolēniem uz Čehiju devās  valodu skolotājas Ludmila Sumļaņinova un Arnita Gidrēviča.