Eksperimenti un pētījumi dabā maijā

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai “Eksperimenti un pētījumi dabā” ietvaros 13.maijā 1.a un 2.a klase devās izzināt dabas daudzveidību Tērvetes dabas parkā. Papildinājām zināšanas vides izglītības nodarbībā “Mežs”, kur uzzinājām, kādi dzīvnieki, kukaiņi, putni un augi sastopami mežā, kā tos atpazīt. “Tauriņu mājā” priecājāmies par eksotiskajiem tauriņiem un bruņurupučiem, uzzinājām dažādus interesantus faktus par tauriņiem un bruņurupučiem.

24.maijā 6.c klasei projekta “Eksperimenti un pētījumi dabā” ietvaros bija iespēja apmeklēt pasākumu “Meža dienas” Tērvetes dabas parkā. Pasākumā skolēni varēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar mežu, piemēram, atpazīt Latvijā dzīvojošu dzīvnieku pēdas ar rotaļu palīdzību, apskatīt dažāda lieluma meža koku stādus, vērot meža tehniku, arī iekāpt meža traktoros, īpaši priecīgi par to bija zēni. Izvizinājāmies arī ar bānīti pa parka teritoriju.

No “Meža dienām” mūsu ceļš tālāk veda uz Tērvetes XII gs. koka pili un vēstures muzeju. Tur gida pavadībā mēs apskatījām pils apkārtni un iekštelpas, kā arī iepazināmies ar muzeja materiālu. Dažus no tiem varējām arī paņemt rokā vai pamēģināt darbībā, piemēram, moku rīkus, bruņu cepures, bruņu vesti un zobenus.

Ekskursija noslēdzās ar Rundāles pils apmeklējumu. Pils iekštelpās skolēni ļoti aizrāvās ar slepenu durvju un spoku izpēti, kas lika pasmaidīt arī gidiem. Pils parku apskatījām lēni un nesteidzīgi, klausoties pils pulksteņa laika skaitīšanā.