Nāc un pievienojies!

Autors Ilze Barisa, 14/06/2019. Tēma Ziņas

 1. Iesniegumu mācībām vidusskolā iesniedz skolēna vecāks (aizbildnis). Paraugs zemāk.
 2. Skolēna vērtējumiem gadā latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā jābūt vismaz 5 ballēm.
 3. Vidusskolā uzņem šādās izglītības programmās
  • matemātikas, dabaszinības un tehniskā virziena izglītības programmā ( 2 varianti: fizikas-programmēšanas virziens; bioloģijas virziens);
  • vispārējā vidējās izglītības programmā (2 varianti: ar padziļinājumu ekonomikā; vispārējā programma ar teātra mākslas priekšmetu).
 4. Nepieciešamie dokumenti:
  • dzimšanas apliecība vai pase (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • apliecības par pamatizglītību oriģināls vai oriģināla kopija (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksts;
  • medicīniskā izziņa (086/u-99 veidlapa);
  • viena fotogrāfija (3×4 cm) skolēna apliecībai.

 

Dokumenti no 9.klašu absolventiem tiek pieņemti no 2019.gada 17.jūnija.

Uzņemšanas komisijas darba laiks– no plkst. 9.00 līdz 16.00 skolotāju istabā (līdz 06.2019.), no 26.jūnija dokumentus pieņem skolas sekretāre.

Pastāsti par šo arī citiem!

Jaunumu arhīvs

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

no 3. jūnija

LIELAJĀ SKOLĀ
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up