Nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” šogad noslēdzas ar nometni „Atklāsim pasauli”

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros visu mācību gadu notika nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” Saldus vidusskolas   5.-6.klašu grupā. Čaklākie mūsu skolas dabaszinības skoliņas dalībnieki savas zināšanas papildina un interesantu atpūtu dabā bauda nometnē „Atklāj pasauli!” Sveikuļos, Tukumā. Paldies dabaszinību skoliņas skolotājiem par interesantajām nodarbībām. Projekts turpināsies arī nākošajā mācību gadā!

Nometnes aktualitātēm seko