Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 12/04/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Skolas Lepnums 2019 balvu saņēmēji vēl noslēpumā

Autors Ilze Barisa, 10/04/2019. Tēma Pasākumi

Skolas Lepnums 2019 nominācijām tika saņemtas 83 anketas par 64 skolēniem. Nominētos skolēnus ar vecākiem gaidīsim 18. aprīlī plkst.18.00 uz balvu pasniegšanas pasākumu “Skolas Lepnums 2019”.

Latviešu valodas kontroldarbs caur spēli

Autors Ilze Barisa, 05/04/2019. Tēma Ziņas

5.aprīlī Saldus vidusskolā norisinājās konkurss “Valodas un literatūras labirints 5. – 6.klasei”. Konkursa organizētāji un vadītāji bija 6.c klases skolēni, palīdzēja skolotāja Maira Griķe. 6.c klase šo konkursu veidoja projektu dienu ietvaros. Projektu dienās ar skolēniem kopā darbojās ne tikai skolotāja Maira Griķe, bet arī skolotāja Gita Karlsone. Konkursā 5. un 6.klašu skolēniem bija jāveic 4 uzdevumi. 1.uzdevumā bija jānoskatās izrāde un jāuzraksta, kas ir redzētās izrādes teksta autors, kāds ir žanrs, daiļdarba nosaukums. 2.uzdevumā – jāsaliek puzle un jānosaka puzlē redzamā daiļdarba autors, žanrs, nosaukums. 3.uzdevumā – jāizvēlas 6 alfabēta burti, zem kuriem slēpjas jautājumi, uz kuriem jāatbild. Bet 4.uzdevums prasīja vislielāko erudīciju, jo uz jautājumu varēja atbildēt tas, kurš pirmais no katras klašu grupas pārstāvjiem nospieda lampiņu. Protams, arī atbildei vajadzēja būt pareizai.

6.c klase cer, ka visiem patika un bija interesanti. Rezultāti tiks paziņoti 12. aprīļa līnijā.

Informāciju sagatavoja M.Griķe un 6.c.

Kas te dzīvo, ko te atrast?

Autors Ilze Barisa, 05/04/2019. Tēma Pasākumi

4.klašu skolēniem, kamēr vecāki klausījās aktuālāko informāciju par mācībām 5.klasē, tika piedāvāts iepazīt plašo skolas ēku telpu orientēšanās sacensībās “Kas te dzīvo, ko te atrast?”

Sacensību autore sk.Gita Karlsone saka paldies 5.klašu skolēniem un kolēģiem par palīdzību.

Foto autore: Estere Grīnberga, 5.kl.

“Algoritmiņš” startēja Liepājā

Autors Ilze Barisa, 05/04/2019. Tēma Konkursi, Skolnieku sasniegumi

4. aprīlī Liepājas Universitātē norisinājās informātikas un datorikas konkurss “Algoritmiņš”, kurā piedalījās arī mūsu skolas pārstāvji – Emīlija Didze, Eduards Siliņš, Amanda Lukomska, Eduards Lazarevs no 6.b klases, Damārs Druvaskalns un Alise Hūne no 5.c klases. Skolēnu komandām 60 minūšu laikā tika piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, zīmēt blokshēmas, noteikt algoritma darbības rezultātu, kā arī sastādīt algoritmus programmā SCRATCH. Skolēnu iesniegtās atbildes vērtēja Liepājas Universitātes pasniedzēji. Visi mūsu skolēni godam tika galā ar uzdevumiem, parādot labus rezultātus. Cīnīsimies arī nākošajā mācību gadā!

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 04/04/2019. Tēma Skolnieku sasniegumi

Uztraukumam nav pamata!

Autors Ilze Barisa, 04/04/2019. Tēma Ziņas

Šodien plkst.11.55 skolas  ēkā J.Rozentāla ielā 19 atskanēja trauksmes signāls. No ēkas tika evakuēti visi skolēni un darbinieki sakarā ar Valsts policijas informāciju par nesprāgušas munīcijas atrašanu skolas sporta laukumā, kurā notiek būvdarbi. Mācību darbs tika pārtraukts.

Skolas ēka Cieceres ielā 6 (mazā skola) nav apdraudēta, tādēļ tur mācību darbs turpinās.

Šovakar plānotā 4.klašu vecāku sapulce plkst.18.00 notiks.

Mācību darbs skolā turpināsies  rīt!

Informāciju sagatavoja skolas administrācija

Ķīmija un matemātika LU vadībā

Autors Ilze Barisa, 04/04/2019. Tēma Projekti

9.A un 9.C klašu skolēni un skolotāja Baiba Kalve – Vištarte  projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros apmeklēja Latvijas universitātes dabas māju. Dabas mājā veica ķīmijas eksperimentus dr.chem. Jāzepa Logina vadībā, izzinot riskus, kas saistīti ar nekontrolētu degšanu un drošības pasākumiem degšanas gadījumā. Otra nodarbība bija matemātikā , kurā risinot savādākus uzdevumus matemātikā bija jāizdomā stratēģijas, jāskaidro tās klases biedriem. Nodarbību vadīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Liene Krieviņa, nodarbības beigās noritēja individuāla balvu izcīņa, uzvarētāji bija visi! Diena bija izdevusies, jo redzējām ķīmijas un matemātikas priekšmetus savādāk kā ikdienā.

Lepojamies!

Autors Ilze Barisa, 03/04/2019. Tēma Konkursi, Skolnieku sasniegumi

 Viens no izglītības mērķiem ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību.

Lepojamies ka mūsu skolēni to pierādījuši konkursā “Jaunais pilsonis”, kurā piedalījās 23 skolas no visas Latvijas!

Apsveicam!

Autors Ilze Barisa, 01/04/2019. Tēma Konkursi, Skolnieku sasniegumi

Jaunumu arhīvs

DOKUMENTU PIEŅEMŠANA

no 3. jūnija

LIELAJĀ SKOLĀ
Dienesta viesnīca vidusskolēniem
informācijas tālrunis
29449148

Scroll Up