Panākumi ZPD konferencē

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

5. 03. 2021. notika Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konference , kurā  Saldus vidusskolu pārstāvēja 9 darbi, valodniecības, ķīmijas, zemes un vides, socioloģijas , ekonomiskās ģeogrāfijas un ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarēs.

Tika pētīta emocijzīmju nozīme saziņā, personvārdu dinamika Brocēnu un Saldus novados, strausu audzēšanas ekonomiskais izdevīgums, iedzīvotāju migrācija Blīdenes, Novadnieku, Pampāļu un Zvārdes pagastos no 2000. gada līdz 2019. gadam, iegūta eļļa no Latvijā audzētu  vīnogu kauliņiem , pētīta jauniešu nodarbinātības problēma Saldus novadā un to attieksme pret politiskiem procesiem, analizēts cigoriņu sastāvs un audzēšanas apstākļi, un noskaidroti insulta riski garīga un fiziska darba veicējiem.

Paldies jauniešiem un darbu vadītājiem par paveikto! Paldies darbu konsultantiem, vecākiem un atbalstītājiem!

Skolēniem: Nikolai Svilānei, Amandai Kunkulei, Aleksai Vilnei, Laurai Ķirsei, Matīsam Paulam Zīrupam, Sanijai Kripševicai, Aleksai Sabeckai, Alisei Rorbahai, Anetei Plācei un Līnai Kristiānai Melbārdei.

Skolotājiem: Initai Valterei, Dženetai Butānei, Zanei Dadzītei, Arnitai Gidrēvičai, Antrai Bērziņai, Vitai Grīslei- Akopjanai un Baibai Kalvei- Vištartei.

1. pakāpi ieguva Aleksa Sabecka, Alise Rorbaha, Līna Kristiāna Melbārde.

2.pakāpi ieguva Amanda Kunkule, Laura Ķirse, Matīss Pauls Zīrups.

3.pakāpi ieguva Sanija Kripševica, Nikola Svilāne, Aleksa Vilne, Anete Plāce.