Par tīru Latviju

ekskursija

Saldus vidusskolas 3. b klase dabaszinību stundu laikā piedalījās virtuālajā ekskursijā pa Getliņu EKO, lai labāk apgūtu zināšanas par atkritumu šķirošanu, kas noteikti noderēs arī vasaras brīvlaikā.

SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas un Stopiņu novada kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – „Getliņus”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.

Pirmajā daļā bija tiešraides pastaiga pa Getliņi EKO teritoriju ar gidi, kura pastāstīja par videi draudzīga poligona darbības principiem.

Virtuālās ekskursijas laikā uzzinājām par šķirošanas rūpnīcas darbību un nozīmi; par atšķirībām starp atkritumu poligonu un izgāztuvi; par gāzes iegūšanu poligonā; par siltuma ražošanu; par moderni aprīkotām siltumnīcām, to tehnoloģijām un inovatīvajiem risinājumiem.

Gide stāstīja skolēniem saprotamā valodā un atbildēja uz visiem, ļoti daudziem bērnu jautājumiem

Otrajā daļā bija diskusija ar uzdevumiem par vides aizsardzības aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā.

Paldies zinošai, saprotošajai gidei un Getliņu Eko par šo iespēju!