Pētām bibliotēku un ZINOO.

Saldus vidusskolas 5.a un 6.c klases skolēni un skolotājas Inese Kislina un Maira Griķe 2018.gada 9.novembrī projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu, lai izzinātu nezināmo. Ekskursijas mērķis bija izzināt bibliotēkas un zinātnes nozīmi ikdienā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt LNB, interesantas un aizraujošas nodarbības Zinātkāres centrā ZINOO Rīga, kur neparastus trikus rādīja iluzionists, kur demonstrēja eksperimentus ar dažādu vielu sajaukšanu, kur varēja pētīt magnētu darbību, apmaldīties spoguļu labirintā. Savukārt Cosmoss Ilūziju muzejā skolēni izzināja dažādas optiskās ilūzijas, kas šķita patiesi aizraujošas un neparastas.