Prātnieki prāto!

LU Prātnieku laboratorijas 2. nodarbībā Rīgā  6.klašu skolēni intertaktīvi apguva invariantu metodi matemātiskajos aprēķinos, savukārt 5.klašu skolēni pētīja putekļus. Skolēni ieguva putekļu paraugus gan telpās, gan laukā, iegūtos paraugus apskatīja, salīdzināja mikroskopos.
Izzinoši, interesanti, jautri!