Prātnieku laboratorijas nodarbība

30. janvārī notika kārtējā Prātnieku laboratorijas nodarbība 4.klašu skolēniem. Nodarbībā skolēni kopā ar skolotājām Andru un Initu darbojās ar dažādām pārtikas vielām, veica eksperimentu Krāsainā ķīmija. Savukārt otrajā nodarbībā skolēni un skolotājas Inga un Antra mācījās projektēt.

Nodarbības notiek sadarbībā ar ESF projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” atbalstu. Aktivitāte “Jaunie pētnieki”. Nodarbību cikls “Prātnieku laboratorija.” 4.klasei.