Projekta “Iedvesmojies, radi, dari” nodarbības janvārī

Janvāra aktivitātes visiem projektā iesaistītajiem skolēniem.

Visu janvāra mēnesi, katru ceturtdienu no plkst. 16:00 – 17:00 skolēniem būs iespēja iemācīties peldēt, vai pilnveidot jau esošās zināšanas. Vēl janvārī būs iespēja iemācīties pagatavot veselīgus našķus. Veselīgo našķu gatavošana noritēs uztura speciālistes pavadībā.

Projekts tiek īstenots pateicoties Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajam ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/1001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.