Projekts “Welcome!”/”Laipni lūgts!”- Mēs Čehijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskā skolu partnerības projekta “Welcome!”/“Laipni lūgts!” (Līguma nr. 2015-1-SK01-KA219-008966_2) ietvaros mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Čehiju

Projekta mērķis ir veicināt pamatskolas vecuma skolēnu no 11-15 gadiem mobilitāti un pieredzes apmaiņu, kā arī attīstīt skolēnu svešvalodas prasmes, digitālās kompetences un interesi par savas un apmeklēto valstu ģeogrāfiju, kultūras un vēstures mantojumu, kā arī tūrismu.

Lūk jau neliels sveiciens no viņiem!