Projekts “Welcome!”/”Laipni lūgts!”- Mēs Turcijā

ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskā skolu partnerības projekta “Welcome!”/“Laipni lūgts!” (Līguma nr. 2015-1-SK01-KA219-008966_2) ietvaros mūsu skolas skolēni un skolotāji devās uz Turciju

Projekta mērķis ir veicināt pamatskolas vecuma skolēnu no 11-15 gadiem mobilitāti un pieredzes apmaiņu, kā arī attīstīt skolēnu svešvalodas prasmes, digitālās kompetences un interesi par savas un apmeklēto valstu ģeogrāfiju, kultūras un vēstures mantojumu, kā arī tūrismu.