Saziņa ārkārtas situācijas laikā

Latvijas ārkārtas situācijas laikā Saldus vidusskolas administrācijas pārstāvji klātienē būs pieejami

  • pirmdienās plkst. 8.00 – 12.00
  • ceturtdienās plkst. 12.00 – 16.00

Pārējā laikā sazināties pa tālruni 63881007 vai e-pastu: saldus.vidusskola@saldus.lv

Saldus vidusskolas skolotājiem, skolēniem un vecākiem oficiālā saziņas vietne – e-klase.lv