Sejas masku lietošana

Atgriežoties skolā, svarīgi ņemt vērā masku lietošanas noteikumus skolas iekštelpās un ārtelpās!

sejas masku lietošana

  • Ienākot skolā, uzliec masku!
  • Skolas koplietošanas telpās- garderobe, gaiteņi, tualetes, bibliotēka- VISI velk sejas aizsargmasku
  • Ēdamzālē masku ieliec maisiņā, to ieliec somā, pēc maltītes uzliec sejas masku
  • Mācību stundu laikā sejas aizsargmasku var nelietot infografikā minētie skolēni un darbinieki
  • Sejas aizsargmaskas nelieto ārtelpu nodarbībās, sporta nodarbībās un mūzikas stundās dziedot