Sporto Saldū!

saldus vidusskolas stadions

Projekta ” Esi piederīgs un aktīvs” dalībnieki uzfilmēja objektus un vietas Saldū, kur notiek āra sporta aktivitātes.  Miksējot kopā uzfilmēto ar kameru un  dronu, tika izveidots video. Video apstrāde un montāža prasīja daudz laika un pacietības. Video operators Žanis Zujevičs  skaidroja un rādīja kā to visu dara, pielietojot beigās videoefektus un vizuālos efektus. Saliekot kopā ap 90 uzfilmēto sižetu, atlasot labākos un interesantākos, tika izveidots video 43 sekunžu garumā.  Prieks par paveikto darbu un izveidoto video „Sporto Saldū”, kuru vari apskatīt, spiežot uz zemāk ievietoto stadiona attēlu.

saite uz sporto saldus video

Savukārt projekta dalībnieku izveidoto video sveicienu skolai skaties, uzspiežot uz bērnu attēla.

saite uz apsveikuma video

Projekta vadītāja Sandra Daktere

ESF projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros biedrība “Pīlādžoga” īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Esi piederīgs un aktīvs!”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar PuMPuRS un Saldus novada pašvaldību .