Tikai augšup!

Vasaras pilnbriedā kopā ar absolventiem, klases audzinātājām (I.Valteri, I.Ķirsi) un viņu vecākiem baudījām svētku mirkli un priecājamies par

centralizēto eksāmenu rezultātiem! Arī šī gada rādītāji visos centralizētajos eksāmenos ir virs valsts vidējiem rezultātiem un augstāki nekā iepriekšējos gados. Īpašs prieks par sasniegumu (51%) matemātikas CE (skolotājas E.Ozola, E.Zariņa), kā arī par Dāvja Gavara un skolotājas Vitas Banzenas rezultātu ķīmijas eksāmenā (92, 7%)! Izlaidumā Nikolai Salniņai tika pasniegts Ministru Prezidenta K.Kariņa pateicības raksts par izciliem un teicamiem sasniegumiem mācībās. 12.b klases absolvents Edvards Mikāls bija viens no Latvijas simtgades stipendijas ieguvējiem.
Šī gada radošos un gudros audzēkņus pēc 12 gadiem nomainīs jaunie pirmklasnieki, kuru skaits 2020./2021.mācību gadā būs rekordliels – 4 klasēs izglītosies 83 audzēkņi! Pirmklasnieku klašu audzinātājas būs skolotājas Lana Salmiņa, Ilva Bondareva, Inese Krivko un Rudīte Marcinkēviča. Liels paldies vecākiem par uzticēšanos!

Turpinās skolēnu uzņemšana 10.klasēs, tiek veidoti 3 ,,izvēļu grozi”- komunikāciju un tiesību virziens, matemātikas un tehnikas virziens, vides un medicīnas virziens. Savukārt 10-ajiem par vidusskolēniem palīdzēs tapt klašu audzinātājas Arnita Gidrēviča un Ilzīte Jēkabsone.