U2have a voice

No 11. līdz 13.novembrim Saldus vidusskolas direktore Inga Mankus un skolotāja Iveta Ķirse piedalījās Erasmus + projekta “U2have a voice” plānošanas un skolotāju apmācības vizītē Kalamatā Grieķijā. Un jau tuvākajās dienās publicēsim vairāk informācijas par iespējām iesaistīties projektā, kā arī līdzdarboties viesu uzņemšanā un programmas izveidē jauniešiem no 15-19 gadiem. Kalamatā satikās pārstāvji no katras projekta dalībvalsts – Grieķijas, Čehijas, Islandes un Latvijas. Projekta dalībnieki iepazīstināja ar savu skolu, pilsētu un valsti, klātienē iepazina Grieķijas skolu, tikās ar skolotājiem un skolēniem. Tika organizēta vizīte pie Kalamatas mēra un apskatītas pilsētas ievērojamākās vietas, iepazinoties arīdzan ar olīveļļas gatavošanas procesu, jo Kalamatas olīves un olīveļļa ir pazīstamas visā pasaulē.
Tikšanās laikā tika nosprausti galvenie mērķi un uzdevumi, kuri jāveic līdz pirmajai projekta mobilitātei, kura notiks Latvijā pēc trīs mēnešiem, no 17. – 21.februārim. Mobilitātes tēma būs: “Actions speak louder than words”(‘”Darbi runā skaļāk par vārdiem”).