Viesos stāstniece Līga Reitere

Ar programmas “Latvijas skolas soma”atbalstu skolā viesojās stāstniece Līga Reitere

9. klasēm un 11.klasēm L.Reitere vadīja latviešu valodas stundu par mūsu valodas bagātību, kuras laikā skolēni klausījās tāmnieku dialekta demonstrējumu, iepazina izloksnes un apvidvārdus, mācījās izprast, kas ir dialekts, to izloksnes, gramatikas īpatnības un raksturojošie apvidvārdi. Savukārt 5. un 6.klases skolēnus stāstniece iepazīstināja ar tradīcijām Mārtiņos. Bērni uzzināja kas ir latviešu tautas tradīcijām raksturīgākās maskas, kas iet ķekatās, kas var iet ķekatās un kā to dara. Un kāpēc to dara Mārtiņos.