Zinātnieku nakts 2018

2018.gada 28. septembrī nodarbību cikla “Jauno zinātnieku universitāte” ietvaros Saldus vidusskolas 8.-12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā, kuras vadmotīvs bija “Zinātne veido mūs”. Skolēni interaktīvās nodarbībās ieguva zināšanas par augu valsti Nacionālajā Botāniskajā dārzā , par mežā esošajam augsnēm, kaitēkļiem Latvijas VM PI “Silava”, par mikroorganismiem un ģenētiku Latvijas Biomedicīnas centrā. Nodarbības notika pa stacijām, kurās interaktīvā veidā tika organizētas nodarbības. Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas rosināts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā tajā saistošā veidā skaidro zinātnes sasniegumus, ļaujot katram iejusties pētnieka lomā.