ZPD Valsts konference

Lepojamies, Saldus viudusskolas logo

Zinātniskās pētniecības darbu 45. valsts konference šogad norisinājās 31. martā tiešsaistes režīmā .Lepojamies ar panākumiem!

Darba aizstāvēšanas laikā skolēni prezentēja savus digitālos iPoster plakātus un atbildēja uz komisijas locekļu un klātesošo  uzdotajiem jautājumiem.

Saldus vidusskolu pārstāvēja Laura Ķirse (darba vadītāja Inita Valtere), Līna Kristiāna Melbārde (darba vadītāja Baiba Kalve- Vištarte)Pauls Matīss Zīrups (darba vadītāja Antra Bērziņa), Aleksa Sabecka un Alise Rorbaha(darba vadītāja Baiba Kalve- Vištarte)un Amanda Kunkule (darba vadītāja Arnita Gidrēviča).

Paldies skolēniem, darbu vadītājiem un darbu konsultantiem par ieguldīto darbu un atbalstu!

Izvirzītie darbi tika aizstāvēti ekonomiskajā ģeogrāfijā, vides un zemes zinātņu sekcijā, ekonomikas un uzņēmējdarbības sekcijā, ķīmijas zinātņu sekcijā un valodniecības sekcijā un ieguva

2. pakāpe Amandai Kunkulei, darba tēma “Emociju zīmju izmantošana Saldus vidusskolas 11. klases skolēnu privātajā saziņā”

3. pakāpe Matīsam Paulam Zīrupam, darba tēma “Strausu audzēšanas lietderība un ekonomiskais izdevīgums”

3. pakāpe Aleksai Sabeckai un Alisei Rorbahai, darba tēma “Latvijā audzētu vīnogu kauliņu eļļas ieguve un tās kvalitāte”

Veiksmi skolēniem , izvirzot jaunus mērķus, savukārt, darbu vadītājiem izturību un radošas idejas!