Droši vasarā!

  1. maijā Saldus vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem notika drošības stunda “Kas jāzina un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”. Stundas notika digitālajā vidē zoom platformā.

Stundas vadīja Latvijas Dzelzceļa eksperti, stāstīja par to, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa un sliežu tuvumā, lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītiem negadījumiem, tādējādi pasargājot savu veselību un dzīvību. Lai mums droša vasara!