Kas te dzīvo, ko te atrast?

4.klašu skolēniem, kamēr vecāki klausījās aktuālāko informāciju par mācībām 5.klasē, tika piedāvāts iepazīt plašo skolas ēku telpu orientēšanās sacensībās “Kas te dzīvo, ko te atrast?”

Sacensību autore sk.Gita Karlsone saka paldies 5.klašu skolēniem un kolēģiem par palīdzību.

Foto autore: Estere Grīnberga, 5.kl.

Man patika, var palikt?!

Šodien savādāka mācību dienas pirmā puse ceturtās klases skolēniem. Rīts mājturības stundā, ar brokastu pankūku gatavošanu skolotājas Ilzes uzraudzībā, tad matemātika pie skolotājas Inetas datorpasaulē un dabaszinībās skolotāja Antra mācīja paskatīties paskatīties uz sevi no iekšpuses.

Kā Jums patika šodien?- visi kā viens atbildēja- “Riktīgi labi, var palikt!?” Protams, bet tikai uz 5.klasi!

Lasām Ē.Kestnera grāmatas

Februārī 4.klases atzīmēja rakstnieka Ēriha Kestnera 120 gadu jubileju.
Par godu tam – 4.klases skolēni lasīja autora izlozēto grāmatu un 21.februārī tikās noslēguma pasākumā. Jauktajām komandām bija jāizpilda krustvārdu mīklas par lasīto grāmatu, pēc fotoattēla vajadzēja atpazīt notikumu grāmatā un pamatot to, kā arī kopīgi paveikt radošo darbu  – izveidot Mazo Cilvēku un viņa guļvietu.  Pasākuma uzvarētāji – 1.komanda.

Foto un teksts: bibliotekāre Gunta Dravniece

Dambrete rullē!

Saldus vidusskolā 22.februārī notika starpskolu sacensības dambretes spēlē. Komandu veidoja divas meitenes un trīs zēni. 3.-5.klašu grupā piedalījās 7 komandas, kur katra komanda tikās ar katru. Sacensības notika komandu vērtējumā. Zēni spēlēja pret zēniem un vienlaikus meitenes pret tās pašas komandas meitenēm. Par sacensību uzvarētājiem kļuva mūsu skolas 5.klases komanda, kurā piedalījās – Kate Zāģere, Elza Joja, Jānis Lenards Sprieslis, Hugo Grīvs un Marks Daniels Upenieks. Viņiem arī 1.vieta lielo skolu grupā, bet mūsu skolas 4.klases komanda izcīnīja 2.vietu lielo skolu grupā. 4.klases komandas sastāvā spēlēja – Dārta Līce, Kitija Jēkabsone, Artūrs Dimitrijevs, Krists Peterlēvics un Emanuēls Končus.

 

Gredzenu vakars 12.-tām klasēm

“Reiz kādā ciemā bija dzirnavas…”,tā aizsākās Gredzenu vakara izrāde 2 daļās, kas turpinājās pēc starpbrīža “.. dzirnavnieks atguva dzirnavas, dzirnavu dīķa malā uzcēla lepnu divstāvu māju. Gāja laiks, gāja gadi un savulaik lepno lauku māju nopirka pilsētnieki.”

Par Dzirnavnieku Kaķīti un viņa meitām stāstīja 12. a klase, bet to kā pilsētnieki iedzīvojās laukos rādīja 12.b klase.

 

 

Bērnu un jauniešu žūrija 2018 finišējusi

“Bērnu un jauniešu žūrija 2018” noslēgusies mūsu skolā. Šogad iesaistījās tikai 2 grupas : 5+ un 9+
 1.vieta un skolas ceļojošā balva – Pūcīte –   2.c klasei ( piedalījās 100 % ). Pagājušajā gadā šī klase bija 2. vietā ( 55 % ). Liels paldies    jāsaka klases audzinātājai Sandrai Laurei. Par aktīvo dalību skolotāja Sandra un 2 klases bērni šogad piedalīsies Rīgā , LNB “Lielajos lasīšanas svētkos “.
 2.vieta – 2.b klasei ( iesaitījās 48 % ) un audzinātājai Ingai Salnājai.
 3.vieta – 1.a klasei ( iesaistījās 40 %) audzinātājas Lana Salmiņa un Linda Zalkovska.

Visiem 1.-4. klašu žūrijas dalībniekiem šogad dāvanā – brīva ieejas biļete š.g. 8.martā uz teātra izrādi “Sniega karaliene” ( Saldū, Avotu ielā  12)

Šogad aizsākta tradīcija –  iesaistīt “Bērnu žūrijā ” arī skolas pirmsskolas sešgadniekus. Skolotājas Dace Kikuča un Biruta Ulmane atbalstīja  šo pasākumu. Skolas bibliotekāre lasīja priekšā bērniem grāmatas, pārrunāja grāmatu tematiku un problēmjautājumus.Reizēm bērniem bija nelieli pārsteigumi. Tāpat kā skolnieki, arī mazie bērni,ar bibliotekāres palīdzību, aizpildīja anketu un saņēma balvu.
Lai prieks lasīt grāmatas arī turpmāk !

Drošības stundas

19.-21. februārim Saldus vidusskolas 3.-4.klašu skolēniem notika Drošības stundas, kuras vadīja nepilngadīgo  lietu vecākā inspektore Arnita Gluškova un nepilngadīgo lietu inspektore Liene Gice. Paldies par sadarbību!

Ekselences balvas finālistes- bioloģijas skolotāja Antra Bērziņa un ķīmijas skolotāja Vita Banzena!

Arī šogad, jau 8.reizi,  Latvijas Universitāte (LU) aicināja skolēnus, vecākus, skolu vadības pārstāvjus un ikvienu citu, kurš lepojas ar bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas skolotājiem, izvirzīt tos „Ekselences balvai”. Tika saņemti vairāk nekā 300 pieteikumu.

LU Starpnozaru izglītības inovācijas centra  eksperti, rūpīgi izvērtējot saņemto informāciju, izvēlējās piecus pretendentus katrā mācību priekšmetā. Labākie pretendenti 19. februārī tikās klātienes kārtā – finālā, kurā modelēja un vadīja mācību stundu skolēniem, demonstrējot savas mācīšanās prasmes, izmantojot radošus, efektīvus un inovatīvus paņēmienus, un savstarpēji apmainījās ar idejām, vērodami citu pretendentu veikumu. LU Mazajā aulā notika svinīgā ,,Ekselences balvas” ceremonija, kurā skolotājus sveica Valsts prezidents Raimonds Vējonis, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, LU rektors Indriķis Muižnieks un mecenātu pārstāvji.

Šogad mūsu skolas skolēni ,,Ekselences balvai” izvirzīja bioloģijas skolotāju Antru Bērziņu, un liels prieks, ka eksperti skolotāju Antru izvirzīja arī finālā. Tas nozīmē, ka skolotāja Antra Bērziņa ir viena no 5 labākajām Latvijas bioloģijas skolotājām!

Par ,,Ekselences balvas” finālisti kļuva arī mūsu vidusskolēnu ķīmijas skolotāja Vita Banzena, viņa tika izvirzīta no Brocēnu vidusskolas kolektīva!

Saldus vidusskola lepojas ar Jums, Skolotājas!

Balles Karaliene un Karalis 2019

15. februārī īpašu gaisotni skolā radīja Valentīndienas balles, šogad divas, viena jaunāko klašu skolēniem 5.-7.klasei, otra vecāko klašu skolēniem 8.-12.klasei. Tradicionāli tika titulēti Balles karaliene un karalis. Arī mazāko klašu skolēniem. Titulu “Mazā balles karaliene” ieguva Undīne un “Mazais balles karalis” ieguva Jānis, kuri sevi pierādīja spraigā un ritmiskā cīņā par titulu uz deju grīdas, savukārt vecāko klašu skolēniem notika balsošana gan elektroniskā vidē, gan balles vakarā. Nominācijas “Balles karaliene 2019” ieguvēja Eleonora un “Balles karalis 2019” Kristofers.

 Foto kopā ar skolas prezidenti Kristu!