Ceļojums ar M.Stārastes varoņiem

14.februārī 1. un  2.klases piedalījās pasākumā “Ceļojums ar M.Stārastes varoņiem”,kurš bija veltīts rakstnieces 105.jubilejai. Pirms pasākuma skolas bibliotekāre katru klasi iepazīstināja ar Margaritas Stārastes īsu biogrāfiju un jubilāres grāmatu varoņiem. Bērniem bija vēlams arī izlasīt kādu rakstnieces grāmatu.
Pasākumā bērni darbojās jauktās komandās,pildot dažādus uzdevumus.Bet vērīgā žūrija- klašu audzinātājas.
1.klasei : varoņu atpazīšana,klausīšanās uzdevums, kūkas “veidošana”, novēlējumi grāmatas varoņiem un darbu prezentēšana.
2.klasei : biogrāfijas tests, varoņu atpazīšana, klausīšanās uzdevums, burtu – varoņu  salāti.

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Gunta Dravniece.

Piedzīvojumu un izaicinājuma spēle “Jaunie Skrundas sargi”

Pirms 100. Gadiem 29. janvārī O. Kalpaka bataljons no lieliniekiem atbrīvoja Skrundu, tā bija pirmā uzvara Latvijas Brīvības cīņās.

Par godu šim vēsturiskajam notikumam, katru gadu Skrundā notiek Karoga diena, kurā piedalās skolēni, jaunsargi un zemessargi. Arī mūsu skolas komandas no 6.a. 7.a, 8.b un 9.a klasēm piedalījās karoga dienas pasākumos. Tas sākās ar dievkalpojumu baznīcā, gājienu, militarizētu parādi. Stafetē skolēni veica dažādus uzdevumus Skrundas ielās, granātas mešana, šaušana, automašīnas stumšana, lielgabala tēmēšana un orientēšanās pilsētā, kā arī citas aktivitātes.Skolēniem pasākumā kopā ar Zemessardzi pievienojās arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Pēc spraigas cīņas 5.-7. klašu grupā 2. vietu izcīnīja 7. a klases komanda “Cīnītāji no Rozentāla ielas”, 8.-9.klašu grupā 2. vieta 9.a klases komandai “Bunkurs-13”.

Dabas muzejs vada nodarbības sākumskolā

Projekta SAAM 8.3.2.2. ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 29. janvārī Saldus vidusskolas sākumskolas skolēniem  dabaszinību stundas vadīja Dabas muzeja darbinieki. Dabas muzeja  izbraukuma nodarbībās skolēni uzzināja, kas notiek kurmīša Kvēpa valstībā? Kādi ir viņa paradumi un draugi? Veicot praktiskus uzdevumus ar magnētiskajām kartiņām, skolēni pārbaudīja savas zināšanas par augiem un dzīvniekiem pļavā. Tāpat skolēni iepazina Latvijas putnu sugu daudzveidību. Nodarbībā par ķērpjiem uzzināja kopīgās un atšķirīgās pazīmes no augiem, aļģēm un sēnēm. Bērni grupās izveidoja ķērpja iekšējās uzbūves modeli (no filcētām detaļām).

Informāciju sagatavoja Saldus vidusskolas direktores vietniece Inita Rulle

Kanādas vēstnieku sagaidām ar franču valodu

Saldus vidusskolai bija gods sagaidīt Kanādas vēstnieku, militāro atašeju un vēstniecības pārstāvjus skolā. Vēstnieka kungam bija liels pārsteigums dzirdēt Latvijas mazpilsētā franču valodas skaņas, kuras apgūstam, gandarījums par jauniešu zināšanām par Kanādu, tās ģeogrāfiju, valodu, cilvēkiem un , protams, hokeju. Skolā vēstniecības pārstāvji tikās arī ar skolēnu pašpārvaldi, kas prezentēja skolu, vidusskolēniem un skolotājiem. Foto: Andrejs Sergejevs

Apceļojam, apmīļojam Latviju!

Mūsu pirmais gājiens, kurā devāmies 18.janvārī, sākās pie Latvijas-Lietuvas robežstaba 001, kurš atrodas Baltijas jūras piekrastē Nidā. Nida ir sens zvejnieku ciems, kuru šodien vairāk apdzīvo kaimiņi lietuvieši. Nidas akmeņainās pludmales posms ir ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis 3km garumā. Pēdas to juta!

Ceļu turpinājām gar Nidas purvu, kuru aplūkojām no skatu laukuma. Tālāk caur meža taku sasniedzām Papes Ķoņu ciema Mikjāņu sētu, kur glabā latvisko mantojumu un uztur to. Iepazināmies ar senās zvejnieku sētas  uzbūvi, niedru jumtu likšanas tradīcijām, kuras tālāk nodod mājas saimnieks Māris. Viņš arī Rucavas novada karoga autors.

Ceļš tālāk veda uz Rucavu, jo kur gan citur vēl vairāk varētu iepazīt šai pusei raksturīgās dziesmas un tradīcijas, ja ne etnogrāfiskajā mājā “Zvanītāji”, klausoties Sandrā Aigarē. Viņa mūs sagaida tērpusies Rucavas goda tērpā un aicina mājas saimes istabā, kas saglabājusi 19.gs beigām raksturīgo iedzīvi un etnogrāfiskos priekšmetus. Galdā kūp zāļu tēja, izsalkušos vēderus kārdina salinātā rupjmaize, medus un Rucavas baltais sviests, bet pie kārotā tik viegli netiekam, jo “ēšana bez dziesmām tāda rīšana vien esot”, saka Sandra.  Dziesmu vārdi apliecināja Rucavas kultūrtelpas vērtības. Ceļa noslēgumā Enriko ģitāras skaņas un dziesmas “Gods Dievam augstībā un cilvēkam labs prāts” vārdi pastiprināja šī gājiena nozīmīgumu mums.

Kopumā veicām 13km garu ceļu, ik soli domās apmīļojot Latviju! Mēs ticam, ka mūsu ceļi vedīs ne tikai gar pierobežu bet arī Latvijas vidienē, jo tie aizrauj

Vai var būt skaistāks apliecinājums par to ko darām, kā mājupceļā jauniešu dungotā “1836…un mēs vairs neesam sveši”. Paldies fondam 1836.lv par ceļa rādīšanu, personīgi Inesei Krūzei un Enriko Podniekam!

foto: Inese Krūze, 1836

Barikādes pieminot

Skolas projektu nedēļas ietvaros 8.a klase plānoja un organizēja Barikāžu piemiņas dienu, kurā piedalījās 1.klašu skolēni. Pasākums iesākās ar  spēka dziesmu- Austošās saules dziesmu pie   ugunskura. Skolēni kopā ar mazajiem veica uzdevumus, kuros  pilnveidoja savu koncentrēšanos, veiklību, saliedētību. Tā visi kopā mācījās izprast Barikāžu dienu nozīmīgumu Latvijas vēsturē.