Karjeras-profesiju dienas pirmsskolā

19.02-23.03 pirmsskolas grupās bērni iepazina dažādas profesijas. Visu nedēļu zīmējām,līmējām,griezām,veidojām dažādus darbiņus par profesijām un iepazinām profesijas. Grupās ciemojās bērnu vecāki, kuri iepazīstināja ar savu darbu. Ralfa un Gustava mamma veidoja katram bērnam savu frizūru, bet Enijas mamma apgleznoja bērnu sejiņas. Nākošajā dienā bērni iepazina nopietnākas profesijas, par to mēs sakām paldies Melisas un Tomasa mammām.

Karjeras nedēļa

Pirmdiena – 10.oktobris

 • Mācību stunda 7.a klasē – „Kurās profesijās ir nepieciešamas matemātiskās prasmes” – skolēni pāros vai grupās pa 3 veido prezentācijas, kuras tiek arī prezentētas. Iesaistīti 19 skolēni.
 • Karjeras tests 9.b klasē portālā niid.lv. Iesaistīti 18 skolēni.
 • Karjeras busiņš – novada pasākums. Skolēnus uzrunā Linda Gruze, pastāstot, kas ir karjeras nedēļa, kādi portāli ir noderīgi karjeras izvēlē, kur vērsties, ja rodas jautājumi par savu nākotni un par pareizo karjeras izvēli. Skolēniem ir iespēja uzzināt, kas ir CV, kā pareizi rakstīt CV, kādas kļūdas nepieļaut, rakstot CV. 9.klašu skolēniem tiek dota iespēja iepazīt Karjeras kompasu kopā ar karjeras konsultanti Ritmu Ošenieci. Iesaistīti 74 skolēni.
 • Ekonomikas mācību stunda 10.klasēs, filma „Zaļais pipars” – skolēni skatās filmu, atbild uz iepriekš zināmiem jautājumiem, filmas laikā pieraksta atbildes. Mājās raksta pārdomas par „Darba tirgu nākotnē” – esejā jāizvēlas trīs argumenti un jāraksturo, kāpēc šīs trīs lietas nākotnē būs svarīgas darba tirgū. Iesaistīti 39 skolēni.

 

Otrdiena – 11.oktobris

 • Sociālās zinības – karjeras stunda 8. klasēs. Skolēni skatās mācību filmu „Zaļais pipars”, kopā ar skolotāju pārrunā notikumus filmā. Mājās raksta pārspriedumu par savu nākotnes profesiju. Iesaistīti 46 skolēni
 • Karjeras stunda angļu valodā sākumskolas skolēniem „Parunāsim par profesijām angļu valodā!” – iesaistīti 67 skolēni
 • Karjeras tests portālā niid.lv 11.c klasē. Iesaistīti 17 skolēni.

 

Trešdiena, 12.oktobris

 • Karjeras stunda 8.a klasē – skolēni tiek iepazīstināti ar portālu profesijupasaule.lv, izpilda spēju testu un novērtē savu attieksmi pret skolu – gan paši savu, gan cita klasesbiedra, tiek diskutēts par šī brīža attieksmes ietekmi uz nākotni un nākotnes profesiju. Ar skolēniem pārrunā, kuras profesijas būs pieprasītas nākotnē un skolēni skatās video par nākotnē pieprasītajām profesijām. Iesaistīti 20 skolēni.
 • Rīgas Stradiņa universitātes lekcija 11. un 12. klašu skolēniem. Iesaistīti 35 skolēni.
 • Konference „Karjeras atbalsts Saldus novada izglītības iestādēs”, apmeklēja 2 administrācijas pārstāvji.
 • Mācību ekskursija uz Lietuvu – NATO Aviācijas bāze Šauļos, Aukstā kara muzejs Pļateļai. Iesaistīti 32 skolēni.

 

Piektdiena, 14.oktobris

 • Karjeras stunda 10.b klasei. Mūsu amerikāņu skolotājas mamma stāstīja par savu profesiju. Viņa ir valsts algota advokāte, kura aizstāv tiesā cilvēkus, kuriem advokātu nozīmē valsts, jo pašiem nav līdzekļu. Parasti tie ir slepkavas un laupītāji. Viņai var nepatikt savi klienti, bet darbs jādara tik un tā. Stāstīja arī par tiesu sistēmu Jutas  štatā. Iesaistīti 24 skolēni.
 • Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Sporta namā, apmeklēja 5 cilvēku komanda.
 • Meistarklase „Esi līderis!”. Projekta „Esi Līderis!” mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. Iesaistīti 94 skolēni.