Lepojamies!

5. decembra vakarā Skrundas muižā notika Saldus novada pasākums “Gada skolotājs 2019”. Balvu nominācijā “Mūžieguldījums” saņēma divas mūsu skolas skolotājas:

sākumskolas skolotāja Rudīte Marcinkeviča un fizikas un matemātikas skolotāja Ludmila Kokina.

Priecājamies un lepojamies!