Mana tautas dziesma

Latvijai101. gadadienā dāvinājām koncertu “Mana tautas dziesma”.

“Mana un Tava tautasdziesma, visiem viena un katram sava, skaidrais gara spēks, kas izdziedāts liek ietrīsēties ikviena latvieša sirdij.” Tautasdziesmas skaitīja 2.b klases meitenes- Tīna Kroļa, Daniela Kreišmane, Enija Cabule. Tautasdziesmas izdejoja Saldus vidusskolas deju kolektīva “Taurenītis”3.-4.klašu grupa un tautasdziesmas izdziedāja 2.-7.klašu zēnu koris, 5.-12.klašu meiteņu koris, meiteņu ansamblis un solisti.Tautasdziesmu nozīmi akcentēja 11.b klases skolēni Anna Līva Bārtule un Artis Tarvids. Paldies visiem koncerta veidotājiem!