Mazais Lāčplēsis

Biedrības “Pīlādžoga” īstenoja Saldus novada pašvaldības atbalsta fonda projektu “Mazais Lāčplēsis”, noorganizējot sākumskolas klašu skolēniem trīs dienu pasākumu ciklu “Mazais Lāčplēsis”, veltītu LV100.
1) aktivitāte – erudīcijas konkurss “Ko es zinu par Latviju”. No katras klases piedalījās 1 komanda (piecu skolēnu sastāvā), sagatavotie jautājumi tika rādīti uz ekrāna, komandām vajadzēja izvēlēties pareizo atbildi, paceļot pareizo burtu A;B vai C.
2) aktivitāte – radošās darbnīcas “Esi redzams Latvijai”. Radošajās darbnīcās piedalījās visi sākumskolas skolēni. Bērniem ļoti patika pašiem izgatavot savu atstarojošo piekariņu, jo katrs skolēns varēja izpausties vispusīgi un radoši. Radošās darbnīcas sekmēja skolēnu pilsonisko apziņu un patriotismu, veicināja katra skolēna individuālo spēju attīstību.
3) aktivitāte – sporta sacensības “Mazais stiprinieks”. Tika iegādāta virve, noorganizētas sacensības starp klasēm. Komandā 12 skolēni. Sacensības notika 2 posmos: starp 1. un 2. klasēm; starp 3. un 4. klasēm. Cīņas gars valdīja visu sacensības laiku. Pārējie klašu skolēni bija līdzjutējos. Virves vilkšanas sacensības veicināja skolēnu individuālo spēju attīstību un fizisko sagatavotību savas valsts simtgadei.