Mēs Saldus novada Jauniešu forumā

2. novembrī notika Saldus novada Jauniešu forums, kurā pasniedza arī balvu “Mērķtiecīgs jaunietis nākotnei”.

Balvai Saldus vidusskolas pašpārvalde izvirzīja  divas pretendentes no skolas – absolventi Altu Ābolu un 12.b klases skolnieci Kristu Mateus. Īpašs  gandarījums, ka Kristas devumu novadam novērtējuši arī citi un tieši viņa saņēma balvu! Paldies sakām 8.b un 11.a klases komandām, kas kopā ar skolotājām Ilzi Barisu un Gunu Raitu piedalījās foruma aktivitātēs, kā arī priecājamies pasākumu vadītāju un brīvprātīgo vidū redzēt savējos- Agnetu, Santu, Anniju un pārējos!