Mūsu runa pārliecinās

Saldus vidusskolā viesojās pasākumu vadītājs un improvizators Krišjānis Berķis, kurš vadīja divas radošās nodarbības “Mana runa pārliecina” 10. klašu un 11.klašu skolēniem valsts programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Darbnīcu mērķis bija iepazīties ar publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipiem, uzzināt par stratēģijām, kā pārvarēt bailes, kā ieinteresēt publiku un noturēt uzmanību, kā veidot saturu un paust viedokli, un gūt reālu pieredzi, praktiski uzstājoties. Tā kā nākamajā mācību gadā 11.klašu skolēni prezentē savu zinātniskās pētniecības darbu, uzstāšanās prasmes noteikti noderēs.

Nodarbībās skolēni caur smiekliem un jokiem apguva publiskās uzstāšanās mākslas pamatprincipus, klausījās, vēroja un arī paši praktiski uzstājās. Pēc katra no uzdevumiem vadītājs izrunāja ar skolēniem, kas izdevies un ko pilnveidot, lai būtu vēl labāks rezultāts. K. Berķis rosināja, lai skolēni paši izvērtē, kāpēc bija grūti izstāstīt savus stāstus, kas traucēja, kas palīdzēja. Uzdodot jautājumus, skolēni nokļuva pie pareizajām atbildēm.

Viennozīmīgi skolēni atzina- bija vērtīgi!