Ziemassvētku gaidīšana kopā ar 3. un 4. klasēm un vecākiem

12. decembrī 18:00 mazajā skolā notika Ziemassvētku gaidīšanas pasākums 3. un 4. klašu skolēniem, ģimenēm un skolotājiem latviskā noskaņā.

Saimes mājā no malu malām sanāca budēļi – čigāni, lāči, zaķi, kazas un citi mošķi. Skandējot dziesmas, ejot rotaļās un dejojot kopā ar ģimenēm skaisti vadījām Ziemassvētku gaidīšanas laiku. Ar skaistām dejām klātesošos priecēja mūsu skolas deju ansamblis “Taurenītis”. Paldies ģimenēm par maskošanos un kuplo klātbūtni.