Pēdējais zvans…

…maija beigās katram savādākas sajūtas. Vienai daļai ar nemiers par eksāmeniem un to rezultātiem, vienai daļai ar vasaras un brīvlaika tuvošanos. 9.un 12.klašu skolēni 17. maijā svinēja pēdējo skolas dienu, kurā izskanēja atmiņas par skolas gadiem. Sākot ar tālo dienu- pirmklasnieka rītu, beidzot ar to, kādi ir šobrīd! Lai šīs dienas svētku sajūta mijas ar vieglām skumjām un ilgām pēc skolas, skolas biedriem, skolotājiem, kas mācīja rakstīt, lasīt, domāt, mīlēt, strādāt un draudzēties! Tiksimies izlaidumā!

Topošie absolventi saka lielu paldies ikvienam skolas biedram par sarūpētajiem pārsteigumiem!