Projektu diena sākumskolēniem

13. novembrī Projektu dienā,Patriotu nedēļas ietvaros, sākumskolēniem rīts iesākās ar ierindas skati,kuras mērķis bija patriotiskā audzināšana un valsts piederības stiprināšana. Ar ierindas skati tiek veidotas arī fiziskās attīstības iemaņas un prasmes. Kā pirmie savu prasmi soļot demonstrēja 4.b klases jaunsargi. Visas klases bija ļoti gatavojušās, īpašu noformējums bija sagatavojušas 2.a, 3b un 4.b klase. Vislielāko pārsteigumu skolēniem sagādāja skolotāji, kas arī piedalījās kā dalībnieki Ierindas skatē. Dienas turpinājumā skolēni apmeklēja Saldus muzeju, kur muzeja speciāliste Sandra Leitholde iepazīstināja ar Lāčplēša kara ordeni. Pēc tam bija iespēja pašiem veidot savu ordeni. Ikvienam bija iespēja savas zināšanas pārbaudīt erudītu konkursā, dziedāt dziesmas par Latviju, kā arī sportot. Savukārt dienas noslēgumā 1. un 2.klašu skolēni savu izvērtējumu veica zīmējot dienas iespaidus, savukārt 3.-4.kl. skolēni rakstot un daloties tajos.

Informāciju sagatavoja dir.vietniece Inita Rulle