Urrā, 31. maijs!

Lietains rīts, bet ar smaidīgām sejām visapkārt!

Ar četrdesmit minūtē nepietiktu, lai apsveiktu visus un izdalītu mācību gadā nopelnītās balvas, tādēļ pēc katras klases dāvanu maisa nāca skolēns ar augstāko vidējo vērtējumu klasē. No 592 skolēniem

  •  51 saņēma Teicamnieka balvu (liecībā tikai 8-10 balles)
  • 99 1.pakāpes Atzinības rakstu (liecībā tikai 7-10 balles)
  • 77 skolēni 2.pakāpes Atzinības rakstu(liecībā tikai 2 vērtējumi 6 balles, pārējie 7-10 balles)
  • 12 skolēni saņēma Izaugsmes balvu (vidējais vērtējums kāpis par 0,5 un vairāķ ballēm)

31.05.2019 bija  pēdējā skolas diena bija arī skolotājai Ludmilai Kokinai, kura par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā saņēma Saldus novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu, paldies Skolotāj!

Paldies direktore I.Mankus teica arī skolas dziedātājiem un dejotājiem, kā arī balvu- lielo kasti saldējuma- saņēma nākošā mācību gada dienasgrāmatas vāka dizaina konkursa uzvarētājs R.Bicāns no 3.b klases.

Tradicionāli, pateicoties sponsoram IT tehnikai, gada beigās apsveicām skolēnus, kuri ieguvuši augstāko vidējo atzīmi konkrētā klašu grupā! Šogad tie bija:

  • 10.-11.klašu grupā- Nikola Salniņa balvā saņēma portatīvo datoru
  • 7.-9.klašu grupā – Daniela Lasmane, balvu-planšeti- saņems izlaidumā
  • 4.-6.klašu grupā- Elza Joja balvā saņēma dāvanu karti