Izzināt Rīgu eksperimentos un ilūzijās

Saldus vidusskolas 6.a un 6.bc klases 42 skolēni un skolotājas Inese Dravniece un Sandra Rūse 2018.gada 2.novembrī projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas mērķis bija izzināt bibliotēkas un zinātnes nozīmi ikdienā. Skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur gides pavadībā iepazinās ar grandiozās celtnes telpu izkārtojumu un to aprīkojumu, kā arī redzēja mazāko un lielāko grāmatu. Skolēni vēroja pilsētas panorāmu no augstākā ēkas skatupunkta. Tālāk ekskursanti apmeklēja Zinātkāres centru Zinoo Rīga. Pēc iepazīšanās ar Latvijas Zinātnes Centru Apvienības izveidotajiem eksponātiem, dalībnieki aktīvi un praktiski piedalījās darbnīcas nodarbībā ‘’Kā izdzīvot zemestrīces laikā”. Viņi gatavoja pagaidu trīs stāvu māju maketus un tos pakļāva zemestrīces stipruma līdzvērtīgai vibrācijai. Ekskursija noslēdzās ‘’ Kosmos’’ Ilūziju muzejā ar interaktīvām, neprognozējamām un atraktīvām vietām atpūtai.

 

Robotikas pulciņš gūst pieredzi

Mūsu “mazie” Lego Robotikas pulciņa dalībnieki 4.decembrī piedalījās aizraujošā sadraudzības pēcpusdienā Druvas vidusskolā. Komandā katrs dalībnieks varēja padalīties ar savām zināšanām, idejām un radošām domām. Rezultātā katrai grupai tapa jauns Lego robotiņš, kuru prezentēja un rādīja tā programmētās kustības. Skolēni mācījās sadarboties komandā, darbojās gan ar prātu,  gan arī ar rokām. Interesanti un radoši pavadīja laiku!

Informāciju sagatavoja skolotāja Marina Gakute.

 

Pētām bibliotēku un ZINOO.

Saldus vidusskolas 5.a un 6.c klases skolēni un skolotājas Inese Kislina un Maira Griķe 2018.gada 9.novembrī projekta  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros devās ekskursijā uz Rīgu, lai izzinātu nezināmo. Ekskursijas mērķis bija izzināt bibliotēkas un zinātnes nozīmi ikdienā. Skolēniem bija iespēja apmeklēt LNB, interesantas un aizraujošas nodarbības Zinātkāres centrā ZINOO Rīga, kur neparastus trikus rādīja iluzionists, kur demonstrēja eksperimentus ar dažādu vielu sajaukšanu, kur varēja pētīt magnētu darbību, apmaldīties spoguļu labirintā. Savukārt Cosmoss Ilūziju muzejā skolēni izzināja dažādas optiskās ilūzijas, kas šķita patiesi aizraujošas un neparastas.

 

8.klašu pētījumu diena

Iesaistoties projektā Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai,  8.A un 8.B klase  kopā ar audzinātājām “spēra” dažus soļus dabas zinību priekšmetu izprašanā, kā arī guva priekšstatu par  karjeras iespēju daudzveidību. Kurzemes Demo centrā, interaktīvi darbojoties un klausoties lektores stāstījumā, guva izpratni par procesiem dabā un par cilvēka profesionālās darbības jomām tajā. Ventspils Digitālajā centrā, profesionāļu mudināti, skolēni ielūkojās un praktiski darbojās maketēšanas, 3 D datorgrafikas labirintos. Kuldīgas novada z/s “Mazsālijās” kopā ar atsaucīgo māju saimnieci piedzīvoja rudens saules apspīdētu, darbīgu pēcpusdienu lauku sētā. Lai saprastu lauku uzņēmēja ikdienu, abas klases veica uzdevumus komandās un grupās. Vislabāk patika  mežacūku, briežu barošana ar pašu lasītiem āboliem,dabas objektu izpēte, kā arī darbošanās ēdienu gatavošanas meistarklasē. Ēdieni tapa  no sezonāliem produktiem. Vienošanās un  kopības sajūta skolēnus pārņēma pie kopīgi klāta galda, uz kura bija 4 veidu pašu ceptās pankūkas.

Pētījumi un eksperimenti turpinās!

3.oktobrī projekta Saam 8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un karjeras projekta ietvaros 11.a,b klases devās uz Ventspili – Kurzemes Demo centru, kur iepazinās ar vides ekspozīciju un piedalījās radošajā darbnīcā, kura bija saistīta ar fiziķa profesiju. Šajā dienā aktīvi darbojāmies arī Ventspils Digitālajā centrā un Ventspils biznesa atbalsta centrā, kur iepazinām uzņēmēja, maketētāja un programmētāja profesijas. Dienas noslēgumā apmeklējām Kurzemes Radioastronomijas centru Irbenē.

Eksperimenti un pētījumi dabā turpinās

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros septembrī 4. a un 4. b klase devās  uz radošo nodarbību darbnīcu “Kuldīgas darbnīca”, strausu audzētavu “Nornieki”.  Piedalījās tehniski radošajās darbnīcās un izgatavoja katrs savu spīdīgo mošķīti un LED laternu. Interesantā braucienā (VIDEOTŪRE) ar vilcieniņu GOLDINGEN TRAIN traucās cauri visai Kuldīgas pilsētai un izzināja Kuldīgas ielas, vēsturiskās ēkas, vietas, notikumus. Skolēni pabija lielākajā Latvijas strausu audzētavā “Norkalni”, kur pētīja eksotisko dzīvnieku turēšanas iespējas mājās un nogaršoja arī omleti no strausu olas.

Savukārt 2. b klase radošajā nodarbībā  “Kuldīgas darbnīcā”gatavoja vannas bumbas un led lampiņas, iepazinās ar metālapstrādes procesu Skrundā un veidoja paši savu dizaina zīmējumu metālizstrādājumam.

 

 

 

Zinātnieku nakts 2018

2018.gada 28. septembrī nodarbību cikla “Jauno zinātnieku universitāte” ietvaros Saldus vidusskolas 8.-12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā, kuras vadmotīvs bija “Zinātne veido mūs”. Skolēni interaktīvās nodarbībās ieguva zināšanas par augu valsti Nacionālajā Botāniskajā dārzā , par mežā esošajam augsnēm, kaitēkļiem Latvijas VM PI “Silava”, par mikroorganismiem un ģenētiku Latvijas Biomedicīnas centrā. Nodarbības notika pa stacijām, kurās interaktīvā veidā tika organizētas nodarbības. Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas rosināts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā tajā saistošā veidā skaidro zinātnes sasniegumus, ļaujot katram iejusties pētnieka lomā.

9.klašu pētījumi Cēsīs

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros 27. 09. 2018 devītās klases devās izzinošā un garā mācību braucienā uz Cēsīm. Ar interesi darbojāmies Cēsu Zinoo centrā, tur jau zināmais un nezināmais, dažādi eksperimenti, kas apliecināja mūsu prasmes un zināšanas par dažādiem procesiem dabā. Pastaiga pa pilsētu apskatot Cēsu pils drupas, kuras vislabāk laika griežos saglabājušās Latvijā. Pavērojām Cēsu koncertzāles arhitektūru un dārzus un parkus ar dīķiem un strūklakām. Iegājām vecākajā Jāņa baznīcā, sajutām vēstures gājumu baznīcas vitrāžās un celtniecībā. Apmeklējām arī Līgatnes dabas parku. 4,5 km tas ir nieks. Uzkāpām 22 m augstā skatu tornī un lūkojām uz Gaujas nacionālo parku no augšas. Parunājām ar pūcēm, lāčiem, mežacūkām, alni, vāverēm un citiem pamanītajiem zvēriem.
Guvām svaigu elpu un ierosmi turpmākajiem dabas pētījumiem.

JZA mācās praktiski Papē

Piektdien, 21. septembrī, 10. klases skolēni Jauno zinātnieku akadēmijas ietvaros kopā ar sk. Baibu Kalvi-Vištarti devās uz Papes ornitoloģisko staciju, kur vēlējās uzzināt un apskatīt, kā notiek migrējošu putnu sugu apgredzenošana un izpēte. Kā solīja prognozes, tā bija viena no labākajām migrācijas dienām sezonā. Par to pārliecinājāmies, kad aizbraucām uz turieni, jo debesis bija pilnas ar putniem – lielākiem un mazākiem.

Kopā ar Valtu Jaunzemu , mūsu klasesbiedru, kurš ar to nodarbojas jau vairākus gadus, devāmies mazā ekskursijā pa teritoriju. Apskatījām gan lielākus, gan mazākus tīklus, kuros tiek ķerti putni, lai varētu tos apgredzenot un pēc tam atkal palaist brīvībā. Redzējām, kā putniem uzliek gredzenus, kā nosver un nomēra spārnu garumus. Redzējām kādos apstākļos un ar kādām ierīcēm to dara,tas ir ļoti laikietilpīgs darbs. Sastapām žubītes, garastes, meža strazdu, mizložņu, zīlītes un zeltgalvīšus, kuri ir paši mazākie putni Eiropā, iemācījāmies tos pēc cekula atšķirt, noskaidrojot , kuri ir tēviņi, kuri – mātītes. Ornitoloģiskajā stacijā priekš mums bija sagatavoti(noķerti iepriekš) dažādi putni, kurus varējām apskatīt tuvāk un uzzināt interesantus faktus par tiem. Pēc tam tos paturējām rokās un palaidām savvaļā. Pēc ekskursijas devāmies pastaigā gar jūru.

Visi esam ieguvuši jaunas zināšanas, labi pavadījuši laiku pie dabas un palikuši saliedētāki. Liels paldies Valtam, kurš mums visu izrādīja un izstāstīja. Noteikti iesakām visiem apmeklēt Papes ornitoloģijas staciju, jo tā ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas , pilsētas burzmas un kaut ko jaunu iemācīties.

Aivita Romanauska, 10.b klases skolniece