Eksperimenti un pētījumi dabā turpinās

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros septembrī 4. a un 4. b klase devās  uz radošo nodarbību darbnīcu “Kuldīgas darbnīca”, strausu audzētavu “Nornieki”.  Piedalījās tehniski radošajās darbnīcās un izgatavoja katrs savu spīdīgo mošķīti un LED laternu. Interesantā braucienā (VIDEOTŪRE) ar vilcieniņu GOLDINGEN TRAIN traucās cauri visai Kuldīgas pilsētai un izzināja Kuldīgas ielas, vēsturiskās ēkas, vietas, notikumus. Skolēni pabija lielākajā Latvijas strausu audzētavā “Norkalni”, kur pētīja eksotisko dzīvnieku turēšanas iespējas mājās un nogaršoja arī omleti no strausu olas.

Savukārt 2. b klase radošajā nodarbībā  “Kuldīgas darbnīcā”gatavoja vannas bumbas un led lampiņas, iepazinās ar metālapstrādes procesu Skrundā un veidoja paši savu dizaina zīmējumu metālizstrādājumam.

 

 

 

Zinātnieku nakts 2018

2018.gada 28. septembrī nodarbību cikla “Jauno zinātnieku universitāte” ietvaros Saldus vidusskolas 8.-12. klašu skolēni piedalījās Eiropas Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā, kuras vadmotīvs bija “Zinātne veido mūs”. Skolēni interaktīvās nodarbībās ieguva zināšanas par augu valsti Nacionālajā Botāniskajā dārzā , par mežā esošajam augsnēm, kaitēkļiem Latvijas VM PI “Silava”, par mikroorganismiem un ģenētiku Latvijas Biomedicīnas centrā. Nodarbības notika pa stacijām, kurās interaktīvā veidā tika organizētas nodarbības. Eiropas Zinātnieku nakts ir Eiropas Komisijas rosināts pasākums, kas notiek katru gadu septembra pēdējā piektdienā tajā saistošā veidā skaidro zinātnes sasniegumus, ļaujot katram iejusties pētnieka lomā.

9.klašu pētījumi Cēsīs

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros 27. 09. 2018 devītās klases devās izzinošā un garā mācību braucienā uz Cēsīm. Ar interesi darbojāmies Cēsu Zinoo centrā, tur jau zināmais un nezināmais, dažādi eksperimenti, kas apliecināja mūsu prasmes un zināšanas par dažādiem procesiem dabā. Pastaiga pa pilsētu apskatot Cēsu pils drupas, kuras vislabāk laika griežos saglabājušās Latvijā. Pavērojām Cēsu koncertzāles arhitektūru un dārzus un parkus ar dīķiem un strūklakām. Iegājām vecākajā Jāņa baznīcā, sajutām vēstures gājumu baznīcas vitrāžās un celtniecībā. Apmeklējām arī Līgatnes dabas parku. 4,5 km tas ir nieks. Uzkāpām 22 m augstā skatu tornī un lūkojām uz Gaujas nacionālo parku no augšas. Parunājām ar pūcēm, lāčiem, mežacūkām, alni, vāverēm un citiem pamanītajiem zvēriem.
Guvām svaigu elpu un ierosmi turpmākajiem dabas pētījumiem.

JZA mācās praktiski Papē

Piektdien, 21. septembrī, 10. klases skolēni Jauno zinātnieku akadēmijas ietvaros kopā ar sk. Baibu Kalvi-Vištarti devās uz Papes ornitoloģisko staciju, kur vēlējās uzzināt un apskatīt, kā notiek migrējošu putnu sugu apgredzenošana un izpēte. Kā solīja prognozes, tā bija viena no labākajām migrācijas dienām sezonā. Par to pārliecinājāmies, kad aizbraucām uz turieni, jo debesis bija pilnas ar putniem – lielākiem un mazākiem.

Kopā ar Valtu Jaunzemu , mūsu klasesbiedru, kurš ar to nodarbojas jau vairākus gadus, devāmies mazā ekskursijā pa teritoriju. Apskatījām gan lielākus, gan mazākus tīklus, kuros tiek ķerti putni, lai varētu tos apgredzenot un pēc tam atkal palaist brīvībā. Redzējām, kā putniem uzliek gredzenus, kā nosver un nomēra spārnu garumus. Redzējām kādos apstākļos un ar kādām ierīcēm to dara,tas ir ļoti laikietilpīgs darbs. Sastapām žubītes, garastes, meža strazdu, mizložņu, zīlītes un zeltgalvīšus, kuri ir paši mazākie putni Eiropā, iemācījāmies tos pēc cekula atšķirt, noskaidrojot , kuri ir tēviņi, kuri – mātītes. Ornitoloģiskajā stacijā priekš mums bija sagatavoti(noķerti iepriekš) dažādi putni, kurus varējām apskatīt tuvāk un uzzināt interesantus faktus par tiem. Pēc tam tos paturējām rokās un palaidām savvaļā. Pēc ekskursijas devāmies pastaigā gar jūru.

Visi esam ieguvuši jaunas zināšanas, labi pavadījuši laiku pie dabas un palikuši saliedētāki. Liels paldies Valtam, kurš mums visu izrādīja un izstāstīja. Noteikti iesakām visiem apmeklēt Papes ornitoloģijas staciju, jo tā ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas , pilsētas burzmas un kaut ko jaunu iemācīties.

Aivita Romanauska, 10.b klases skolniece

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” šogad noslēdzas ar nometni „Atklāsim pasauli”

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros visu mācību gadu notika nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” Saldus vidusskolas   5.-6.klašu grupā. Čaklākie mūsu skolas dabaszinības skoliņas dalībnieki savas zināšanas papildina un interesantu atpūtu dabā bauda nometnē „Atklāj pasauli!” Sveikuļos, Tukumā. Paldies dabaszinību skoliņas skolotājiem par interesantajām nodarbībām. Projekts turpināsies arī nākošajā mācību gadā!

Nometnes aktualitātēm seko

Robotika – platforma kompetenču attīstībai

Īstenots Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 2.atklātu projektu pieteikumu konkursā Saldus un Brocēnu novados iesniegtais projekts.

Aprīlī notika pēdējā projekta aktivitāte – Atklātā  nodarbība “Soļi nākotnē” skolēnu vecākiem, skolēniem un citiem interesentiem. Nodarbībā  tika demonstrēts pulciņa dalībnieku apgūtais robotu konstruēšanā un programmēšanā, lai iepazīstinātu ar interešu pulciņa „Robotika” darbību. Pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Marinu Gakuti demonstrēja  radošu animācijas filmiņu „Lego robotu virtuālā dzīve”, kura tiek visu laiku  papildināta.

Liels paldies “Cemex Iespēju fondam” par iespēju iegādāties nepieciešamo aprīkojumu interešu pulciņam “Robotika”, kas veicinās apgūt jaunākās tehnoloģijas robotikā, motivēs sasniegt tādu līmeni, lai varētu piedalīties valsts mēroga sacensībās, demonstrējot savas spējas robotu būvēšanā un programmēšanā.

Robotika – platforma kompetenču attīstībai

Skolai ir apstiprināts, Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 2.atklātu projektu pieteikums Saldus un Brocēnu novados, iesniegtais projekts.

Projekta mērķis: uzlabot un pilnveidot Saldus vidusskolas interešu pulciņa “Robotika” darbību, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, tādējādi nodrošinot visu interesentu iesaisti nodarbībās, veicinot skolēnu interesi par zinātni un tehnoloģijām, iedvesmojot viņus izvēlēties nākotnes profesiju eksaktajās zinātnēs.

Tika iegādāts papildus aprīkojums “Robotikas pulciņam”:  3 Lego Mindstorms Education EV3 pamatkomplekti;  3 Lego Mindstorms Education EV3 papildkomplekti, kā rezultātā pulciņu var apmeklēt vairāk interesentu.

28.februārī skolā notika pieredzes apmaiņa – tikšanās ar Blīdenes pamatskolas robotikas pulciņa dalībniekiem un tā vadītāju Jāni Neimetu par tēmu “Radošākais robots“, lai draudzīgā gaisotnē demonstrētu savas spējas un zināšanas robotu būvēšanā un programmēšanā. Blīdenes skolas pārstāvji dalījās pieredzē gan savās  zināšanās un meistarībā, gan  savos sasniegumos valsts mēroga sacensībās, jo viņiem  ir trīs gadu pieredze. Jānis Neimets mūsu pulciņa dalībniekiem palīdzēja apgūt jaunu Lego sumo programmu.

Paldies sadarbības partnerim – Blīdenes pamatskolas robotikas pulciņam par jauniegūtajām zināšanām, par uzaicinājumu kopā maija mēnesī braukt uz sacensībām “Latvijas robotu kauss”, kas notiks Rīgā.