Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” šogad noslēdzas ar nometni „Atklāsim pasauli”

Projekta 8.3.2.2./16/I/001 Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai ietvaros visu mācību gadu notika nodarbību cikls “Eksperimenti un pētījumi dabā” Saldus vidusskolas   5.-6.klašu grupā. Čaklākie mūsu skolas dabaszinības skoliņas dalībnieki savas zināšanas papildina un interesantu atpūtu dabā bauda nometnē „Atklāj pasauli!” Sveikuļos, Tukumā. Paldies dabaszinību skoliņas skolotājiem par interesantajām nodarbībām. Projekts turpināsies arī nākošajā mācību gadā!

Nometnes aktualitātēm seko

Robotika – platforma kompetenču attīstībai

Īstenots Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 2.atklātu projektu pieteikumu konkursā Saldus un Brocēnu novados iesniegtais projekts.

Aprīlī notika pēdējā projekta aktivitāte – Atklātā  nodarbība “Soļi nākotnē” skolēnu vecākiem, skolēniem un citiem interesentiem. Nodarbībā  tika demonstrēts pulciņa dalībnieku apgūtais robotu konstruēšanā un programmēšanā, lai iepazīstinātu ar interešu pulciņa „Robotika” darbību. Pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Marinu Gakuti demonstrēja  radošu animācijas filmiņu „Lego robotu virtuālā dzīve”, kura tiek visu laiku  papildināta.

Liels paldies “Cemex Iespēju fondam” par iespēju iegādāties nepieciešamo aprīkojumu interešu pulciņam “Robotika”, kas veicinās apgūt jaunākās tehnoloģijas robotikā, motivēs sasniegt tādu līmeni, lai varētu piedalīties valsts mēroga sacensībās, demonstrējot savas spējas robotu būvēšanā un programmēšanā.

Robotika – platforma kompetenču attīstībai

Skolai ir apstiprināts, Nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” 2017.gada 2.atklātu projektu pieteikums Saldus un Brocēnu novados, iesniegtais projekts.

Projekta mērķis: uzlabot un pilnveidot Saldus vidusskolas interešu pulciņa “Robotika” darbību, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, tādējādi nodrošinot visu interesentu iesaisti nodarbībās, veicinot skolēnu interesi par zinātni un tehnoloģijām, iedvesmojot viņus izvēlēties nākotnes profesiju eksaktajās zinātnēs.

Tika iegādāts papildus aprīkojums “Robotikas pulciņam”:  3 Lego Mindstorms Education EV3 pamatkomplekti;  3 Lego Mindstorms Education EV3 papildkomplekti, kā rezultātā pulciņu var apmeklēt vairāk interesentu.

28.februārī skolā notika pieredzes apmaiņa – tikšanās ar Blīdenes pamatskolas robotikas pulciņa dalībniekiem un tā vadītāju Jāni Neimetu par tēmu “Radošākais robots“, lai draudzīgā gaisotnē demonstrētu savas spējas un zināšanas robotu būvēšanā un programmēšanā. Blīdenes skolas pārstāvji dalījās pieredzē gan savās  zināšanās un meistarībā, gan  savos sasniegumos valsts mēroga sacensībās, jo viņiem  ir trīs gadu pieredze. Jānis Neimets mūsu pulciņa dalībniekiem palīdzēja apgūt jaunu Lego sumo programmu.

Paldies sadarbības partnerim – Blīdenes pamatskolas robotikas pulciņam par jauniegūtajām zināšanām, par uzaicinājumu kopā maija mēnesī braukt uz sacensībām “Latvijas robotu kauss”, kas notiks Rīgā.